Chuyên mục: Truyền Hình Số

 • Net 5 + truyền hình

  Giới thiệu:  Gói tích hợp truyền hình số 2 chiều, internet siêu tốc độ băng thông 150Mbps của Viettel đem đến trải nghiệm mới mẻ cho khách hàng. (Truyền hình Flexi + Internet NET5). – Miễn phí lắp đặt ( đối với khách hàng đóng cước trước ) – Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD – Giảm […]
  Read more
 • Net 4 + truyền hình

  Giới thiệu:  Gói tích hợp truyền hình số 2 chiều, internet siêu tốc độ băng thông 70Mbps của Viettel đem đến trải nghiệm mới mẻ cho khách hàng. (Truyền hình Flexi + Internet NET4). – Miễn phí lắp đặt ( đối với khách hàng đóng cước trước ) – Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD – Giảm […]
  Read more
 • Net 3 + truyền hình

  Giới thiệu:  Gói tích hợp truyền hình số 2 chiều, internet siêu tốc độ băng thông 55Mbps của Viettel đem đến trải nghiệm mới mẻ cho khách hàng. (Truyền hình Flexi + Internet NET3). – Miễn phí lắp đặt ( đối với khách hàng đóng cước trước ) – Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD – Giảm […]
  Read more
 • Net 2 + truyền hình

  Giới thiệu:  Gói tích hợp truyền hình số 2 chiều, internet siêu tốc độ băng thông 40Mbps của Viettel đem đến trải nghiệm mới mẻ cho khách hàng. (Truyền hình Flexi + Internet NET2). – Miễn phí lắp đặt ( đối với khách hàng đóng cước trước ) – Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD – Giảm […]
  Read more
 • Net 1 + truyền hình

  Giới thiệu:  Gói tích hợp truyền hình số 2 chiều, internet siêu tốc độ băng thông 30Mbps của Viettel đem đến trải nghiệm mới mẻ cho khách hàng. (Truyền hình Flexi + Internet NET1). – Miễn phí lắp đặt ( đối với khách hàng đóng cước trước ) – Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD – Giảm […]
  Read more
0886055166
0886055166