Gói cước Office C

FTTH OFFICE :

+ Đối tượng : Gói cước dành cho Doanh nghiệp vừa lắp trên 20 máy
+ Băng thông trong nước : 45 Mbps
+ Băng thông quốc tế cam kết : 640 Kbps
+ Thiểt bị : Media Converter + Modem Wifi 4 Port
+ IP WAN : 01 IP tĩnh miễn phí
+ Cước hàng tháng : 1.540.000đ

Gói cước cáp quang Ftth Office Viettel
   Băng thông trong nước (Mbps) 45
   Băng thông quốc tế (Kbps) 1024
   Giá chưa có khuyễn mại (đ/th)
Trả sau từng tháng
   Phí hòa mạng (đ/th) 1.100.000
   Phí thiết bị – Nhận ngay miễn phí modem wifi 04 cổng trị giá 1.200.000
   Giá đã có khuyến mại (đ/th) 880.000
   Thời gian hưởng khuyến mại (tháng) 24
Trả trước 06 tháng
   Phí hòa mạng (đ/th) – Phí lắp đặt ban đầu Miễn phí
– Nhận ngay miễn phí modem wifi 04 cổng trị giá 1.200.000
   Giá đã có khuyến mại (đ/th) 880.000
   Phí ban đầu x 06 tháng (đ/th) 5.280.000
   Thời gian khấu trừ Khách hàng được trừ ngay từ tháng thứ 04 đến tháng thứ 09
   Khuyến mại đặc biệt Tặng 2 tháng cước: 10, 11
   Thời gian hưởng khuyến mại (tháng) 24
Trả trước 12 tháng
   Phí hòa mạng (đ/th) – Miễn phí toàn bộ chi phí lắp đặt ban đầu
– Nhận ngay miễn phí modem wifi 04 cổng trị giá 1.200.000
   Giá đã có khuyến mại (đ/th) 880.000
   Phí ban đầu x 12 tháng (đ/th) 10.560.000
   Thời gian khấu trừ Khách hàng được trừ ngay từ tháng thứ 02 đến tháng thứ 13
   Khuyến mại đặc biệt Tặng 4 tháng cước:  14, 15, 16 và tháng nghiệm thu
   Thời gian hưởng khuyến mại (tháng) 36

Giá trên đã bao gồm 10% VAT

 

Leave Comments

0886055166
0886055166