Net 2 Plus

net_2_plusenddy2

Bảng chi tiết gói cước Net2 Plus Viettel

Bảng chi tiết khuyến mại
   Băng thông trong nước (Mbps) 40 Mbps
   Băng thông quốc tế (Kbps) 256
   Giá đã có KM (đ/th) 180.000

enddy2

Trả sau từng tháng
   Phí lắp đặt (đ/th) 300.000đ
   Phí thiết bị  Trang bị modem wifi 04 cổng
   Giá đã có KM (đ/th) 180.000

enddy2

Trả trước 06 tháng
   Phí lắp đặt (đ/th) Miễn phí
   Phí thiết bị
 Trang bị modem wifi 04 cổng
   Giá đã có KM (đ/th) 180.000
   Cước x 06 tháng (đ/th) 1.080.000
   Khuyến mại đặc biệt Tặng thêm 1-2 tháng cước

enddy2

Trả trước 12 tháng
   Phí lắp đặt (đ/th) Miễn phí
   Phí thiết bị  Trang bị modem wifi 04 cổng
   Giá đã có KM (đ/th) 180.000
   Cước x 12 tháng (đ/th)  2.160.000
   Khuyến mại đặc biệt Tặng thêm 2-4 tháng cước

enddy2

Trả trước 18 tháng
   Phí lắp đặt (đ/th) Miễn phí
   Phí thiết bị  Trang bị modem wifi 04 cổng
   Giá đã có KM (đ/th) 180.000
   Cước x 18 tháng (đ/th) 3.240.000
   Khuyến mại đặc biệt Tặng thêm 3-6 tháng cước

Leave Comments

0886055166
0886055166